bord

Kalender 2017 - 2018

September 2017

datum activiteit deelnemers
maandag 4 september werfvergadering directie
dinsdag 5 september zwemmen
OCSG Zonnehart
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 6 september zwemmen
oudercomité
3KlA-2KlC-3KlB
leden
donderdag 7 september bijscholing juf Ingrid en juf Ines
maandag 11 september pedagogisch overleg
werfvergadering
lager
directie
dinsdag 12 september zwemmen
pedagogisch overleg
ZILL-PEK
2de, 1ste en 3de leerjaar
kleuter
directie 
woensdag 13 september Vergadering zoco scholengemeenschap directie
donderdag 14 september

startviering
bezoek missiefeest

leerlingen lager
4de, 5de en 6de leerjaar
zaterdag 16 september Missiefeest

iedereen

zondag 17 september Missiefeest

iedereen

maandag 18 september fietscontrole
werfvergadering

leerlingen lager
directie

dinsdag 19 september  zwemmen
Raad van Bestuur

6de, 4de en 5de leerjaar
leden

woensdag 20 september zwemmen
vergadering ZILL: PEK
loopcross 1: Tillegem

2KLA en 2KLB
directie
leerlingen lager

maandag 25 september ZILL: 

directie + DPB

dinsdag 26 september zwemmen

2de, 1ste en 3de leerjaar

woensdag 27 september pedagogische werkdag scholengemeenschap
loopcross 2: Koude keuken

alle leerkrachten
leerlingen lager

donderdag 28 september Platform
schoolreis

directie
leerlingen 3de leerjaar

vrijdag 29 september schoolreis
schoolreis op school
receptie scholengemeenschap: Stapsteen

1ste, 2de en 5de leerjaar
4de en 6de leerjaar
directie

 

Oktober 2017

maandag 2 oktober werfvergadering
ouderavond

directie
1ste leerjaar

dinsdag 3 oktober griepvaccin
zwemmen
bijscholing
oudercontact

personeel
6de, 4de en 5de leerjaar
Zoco + directie
2de tot en met 6de leerjaar

woensdag 4 oktober zwemmen
OC: ontbijt
verjaardagen
loopcross 3: Groene Meersen
oudercomité

3de kleuter
1ste, 2de en 3de leerjaar
alle leerlingen
leerlingen lager
leden

donderdag 5 oktober ZILL: PEK
wandelnamiddag
saved by the bell

directie
leerlingen lager
alle leerlingen

vrijdag 6 oktober bijscholing
bijscholing
bowlen

Juf Hilde W., Juf Joke VC, Juf Els M.
directie
5de en 6de leerjaar

zaterdag 7 oktober levensloop

vrijwillig

zondag 8 oktober levensloop

vrijwillig

maandag 9 oktober pedagogisch overleg
Cass in Zonnehart

leerkrachten kleuter
directies

dinsdag 10 oktober medisch schooltoezicht
zwemmen
pedagogisch overleg

5de leerjaar A
2de, 1ste en 3de leerjaar
leerkrachten lager

woensdag 11 oktober OC: ontbijt
loopcross 4 Ryckevelde

kleuter
lager

zaterdag 14 oktober Quiz

voor iedereen

maandag 16 oktober werfvergadering
vergadering musical
raad van bestuur

directie
leden
leden

dinsdag 17 oktober zwemmen

6de, 4de en 3de leerjaar

woensdag 18 oktober zwemmen
OC: ontbijt

2de kleuter
4de, 5de en 6de leerjaar

donderdag 19 oktober ON Noord
oudercontact

directie
1ste leerjaar

vrijdag 20 oktober OC: boekenbeurs
bezoek boekenbeurs

leerlingen lager

zaterdag 21 oktober OC: boekenbeurs

leerlingen lager

maandag 23 oktober Schoolraad

leden

dinsdag 24 oktober zwemmen
ZILL: PEK
cultuurdag gemeente

2de, 1ste en 5de leerjaar
directie
3de en 4de leerjaar

woensdag 25 oktober verjaardagen + sociale opvoeding
loopcross 5: Zevenkerken

alle leerlingen
lager

donderdag 26 oktober Platform

directie

vrijdag 29 oktober ijsschaatsen
rapport dagelijks werk

5de en 6de leerjaar
leerlingen lager

Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober t.e.m. zondag 5 november

November 2017

maandag 6 november werfvergadering
pedagogisch overleg: ZILL

directie
leerkrachten lager en kleuter

dinsdag 7 november zwemmen
platform

2de, 1ste en 3de leerjaar
directie

woensdag 8 november Oudercomité
project 14-18

leden
leerlingen lager

vrijdag 10 november Vrije dag
Sint-Maartenzingen

alle leerlingen

zaterdag 11 november Wapenstilstand  
maandag 13 november Start week grootouders
vergadering scholengemeenschap + gemeente
raad van bestuur
alle leerlingen
directie
leden
dinsdag 14 november zwemmen
personeelsvergadering De Leeuw: ZILL 2
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 15 november zwemmen
Zorgcoördinatie scholengemeenschap

3de kleuter
directie

donderdag 16 november Pakistan

6de leerjaar

vrijdag 17 november

attitude rapport sept-nov
grootouderfeest
schaatsen

leerlingen lager
leerlingen kleuter
5de en 6de leerjaar

maandag 20 november Start voorleesweek
Zill:Pek
werfvergadering
Raad van bestuur
leerlingen lager
directie
directie
leden
dinsdag 21 november zwemmen
vergadering codi's
MST
schoolraad
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
3A + deel 3B
directie
dinsdag 22 november Informatieronde KO VL directie
donderdag 23 november Platform directie
vrijdag 24 november Voorleesmoment
verg. musical
alle leerlingen kleuter en lager
leerkrachten
maandag 27 november MST
oudercontact
1ste leerjaar
kleuter
dinsdag 28 november zwemmen
medisch schooltoezicht
leerlingen parlement
oudercontact

6de, 4de en 5de leerjaar
1ste leerjaar
leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar
kleuter

woensdag 29 november zwemmen
verjaardagen
Unihockey: Brugge
Korfbaltornooi

2de kleuter
alle leerlingen kleuter en lager
5de en 6de leerjaar
1ste en 2de leerjaar

December 2017

vrijdag 1 december  rapport dagelijks werk leerlingen lager
maandag 4 december Kernteam ZILL
werfvergadering
personeelsvergadering
CASS in Dorp
directie
directie
alle leerkrachten
directie
dinsdag 5 december zwemmen
Sint
medisch schooltoezicht
2de, 1ste en 3de leerjaar
alle leerlingen
rest 3B + 3C
woensdag 6 december oudercomité leden
donderdag 7 december

Robby
bijscholing

leerlingen lager en 3de kleuter
meester Bruno
vrijdag 8 december vergadering directie directie
maandag 11 december start proefwerken
raad van bestuur
4de, 5de en 6de leerjaar
leden
dinsdag 12 december

start proefwerken
zwemmen
Platform
Vergadering zoco SG
vergadering gemeente

2de en 3de leerjaar
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
zorgcoördinator
directie
woensdag 13 december zwemmen
Soep op de stoep
3de kleuter
alle leerlingen
donderdag 14 december ZILL: PEK. directie
maandag 18 december laatste dag proefwerken
werfvergadering
Boekhouder
leerlingen lager
directie
directie
dinsdag 19 december Rapport Kerst
medisch schooltoezicht
zwemmen
Vives: resonatiegr stages
ZILL 2: De Leeuw
leerlingen lager
leerlingen 5de B (in CLB)
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
directie
woensdag 20 december evaluatie 1ste jaars stagiares
verjaardagen + sociale opvoeding
Kerstspel in 't Wit Huis
oudercontact
directie
alle leerlingen
leerlingen lager
l2de tot 6de leerjaar
vrijdag 22 december Kerstspel
kerstspel
Schaatsen
leerlingen kleuter
leerlingen lager
5de en 6de leerjaar

Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

Januari 2018

maandag 8 januari mega 6des les 1
vergadering verantwoordelijken musical
6de leerjaar
leden
dinsdag 9 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 10 januari zwemmen
bijscholing
oudercomité
2de kleuter
juf HildeW en juf Els M
leden
donderdag 11 januari Damiaan
pedagogisch overleg
5de en 6de leerjaar
leerkrachten lager
maandag 15 januari pedagogisch overleg
start proefwerken
Verg. Gemeente
Raad van bestuur
leerkrachten kleuter
1ste leerjaar
directie
leden
dinsdag 16 januari zwemmen
medisch schooltoezicht
2de, 1ste en 3de leerjaar
rest leerlingen 5de leerjaar (in CLB)
dinsdag 17 januari Ped. Werkdag: De Leeuw ZILL 2
vergadering Codi
directie
directie
donderdag 18 januari

Toneel

1ste en 2de leerjaar
vrijdag 19 januari

bijscholing
Bezoek aan Spes Nostra
Nieuwjaarsreceptie

meester Ruben
6de leerjaar
leerkrachten
dinsdag 23 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 24 januari voorleesdagen
zwemmen
ped.werkdag ZILL (Veldegem)
Bobo's Indoor
alle leerlingen
3de kleuter
directie
3de en 4de leerjaar
donderdag 25 januari  voorleesdagen
platform
oudercontact 
alle leerlingen
directie
1ste leerjaar
vrijdag 26 januari voorleesdagen
voorleesmoment
bezoek Groene Poorte
schaatsen
Winterfilm: OC
leerlingen lager
leerlingen lager
6A
5de en 6de leerjaar
alle leerlingen
maandag 29 januari opendeur
voorleesdagen
Kronkeldiedoe
kleuter
alle leerlingen
1ste en 2de leerjaar
dinsdag 30 januari opendeur
zwemmen
voorleesdagen
kleuter
2de, 1ste en 3de leerjaar
alle leerlingen
woensdag 31 januari opendeur
pedagogische werkdag ZILL (Dorp)
voorleesdagen
Verjaardagen
kleuter
directie
alle leerlingen
alle leerlingen

Februari 2018

Krokusvakantie van  zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018

donderdag 1 februari opendeur
voorleesdagen
kleuter
alle leerlingen
vrijdag 2 februari opendeur
voorleesdagen
bezoek aan Groene Poorte
kleuter
alle leerlingen
6de leerjaar B
maandag 5 februari oudercontact peuters (instap nov-jan)
dinsdag 6 februari zwemmen
kernteam ZILL
avond rond schoolrijpheid
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 7 februari zwemmen
Ped. Werkdag ZILL (VEKBA)
Bobo's Indoor
Info Sec.
oudercomité
2de kleuter
directie
1ste en 2de leerjaar
leerlingen 6A
leden
donderdag 8 februari Platform directie
vrijdag 9 februari rapport dagelijkswerk
rommelmarkt
schaatsen
leerlingen lager
leerlingen lager
5de en 6de leerjaar

maandag 19 februari

raad van bestuur leden
dinsdag 20 februari zwemmen
pedagogisch overleg
CASS in Loppem
ZILL 2: De Leeuw
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten lager
directie
directie
woensdag 21 februari

zwemmen
Info sec.
Oc: Verg. Happening

3de kleuter
leerlingen 6B
leden
donderdag 22 februari pedagogisch overleg leerkrachten kleuter

zondag 25 februari

OC: Happening  

maandag 26 februari

OCSG in Loppem
Alles met de bal
directie
3de en 4de leerjaar
dinsdag 27 februari zwemmen
informatieronde K.O. Vl.
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
woensdag 28 februari verjaardagen en sociale opvoeding
PV: ZILL Dorp
alle leerlingen
directie

Maart 2018

 donderdag 1 maart 2-daagse directie
 vrijdag 2 maart 2-daagse  directie 
maandag 5 maart schoolraad
pedagogisch overleg
leden
leerkrachten kleuter en lager
dinsdag 6 maart zwemmen
toneel
6de, 4de en 5de leerjaar
5de en 6de leerjaar
woensdag 7 maart

zwemmen
Zoco SG
Oc: poppenkast

2de kleuter
directie
2de kleuter t.e.m 2de leerjaar
donderdag 8 maart Bib
PV ZILL: Dorp
2de leerjaar
directie
vrijdag 9 maart attitude rapport jan/feb leerlingen lager
maandag 12 maart PV ZILL: Veldegem
Bib
directie
5de leerjaar
dinsdag 13 maart zwemmen
medisch schooltoezicht
PV ZILL: VEKBA
2de, 1ste en 3de leerjaar
2de kleuter (in school)
directie
woensdag 14 maart pedagogische werkdag: ZILL
trefbal
alle leerkrachten
3de en 4de leerjaar
donderdag 15 maart PV ZILL 2: De Leeuw directie
maandag 19 maart mega 6des: les 10
oudercontact
Raad van bestuur
leerlingen 6des
peuters (jan-feb)
leden
dinsdag 20 maart zwemmen
platform
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 21 maart zwemmen 3de kleuter
donderdag 22 maart kinderboerderij leerlingen 2de leerjaar
dinsdag 27 maart  zwemmen
medisch schooltoezicht
2de, 1ste en 3de leerjaar
2de kleuter (in school)
woensdag 28 maart verjaardagen
rapport dagelijks werk
Oudercomité

leerlingen kleuter en lager
leerlingen lager
leden

donderdag 29 maart oudercontact lager en derde kleuter
vrijdag 30 maart sober maal
bowlen
leerlingen lager
leerlingen 5de en 6de leerjaar

April 2018

Paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met maandag 15 april 2018

zondag 1 april Pasen  
maandag 2 april Paasmaandag  
maandag 16 april Raad van bestuur leden
dinsdag 17 april start bosklassen
start vredesklassen
zwemmen
Kernteam ZILL
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
2de, 1de en 3de leerjaar
directie en zoco
woensdag 18 april zwemmen 2de kleuter
donderdag 19 april platform directie
vrijdag 20 april einde bosklassen
einde vredesklassen
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
maandag 23 april ZILL 2: De Leeuw directie
dinsdag 24 april zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten
woensdag 25 april verjaardagen + sociale opvoeding leerlingen kleuter en lager

Mei 2017

dinsdag 1 mei Feest van de arbeid Vrije dag alle leerlingen
woensdag 2 mei zwemmen
oudercomité
3de kleuter
leden
donderdag 3 mei PV ZILL: Dorp
Conclaaf
directie
directie
maandag 7 mei pedagogisch overleg: ZILL leerkrachten lager en kleuter
dinsdag 8 mei zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
woensdag 9 mei pedagogische werkdag alle leerkrachten
donderdag 10 mei Hemelvaartdag -  Vrije dag leerlingen en leerkrachten
vrijdag 12 mei Brugdag - vrije dag leerlingen en leerkrachten
zondag13 mei Moederdag
Eerste Communie

leerlingen 1ste leerjaar
maandag 14 mei  Raad van bestuur
PV ZILL:Veldegem
leden
directie
dinsdag 15 mei zwemmen
algemene vergadering schoolcomité
PV ZILL: De Leeuw
6de, 4de en 5de leerjaar
leden
directie
woensdag 16 mei zwemmen  2de kleuter
donderdag 17 mei scholensportdag 5de en 6de leerjaar
vrijdag 18 mei Bowlen 5de en 6de leerjaar
zondag 20 mei  Pinksteren Vormsel  leerlingen 6de leerjaar 
maandag 21 mei  Pinkstermaandag: vrije dag  leerlingen en leerkrachten
dindsdag 22 mei  zwemmen
vergadering wijkschool
2de, 1ste en 3de leerjaar
ouders peuters
donderdag 24 mei CASS in VEKBA directie
vrijdag 25 mei  Musical alle leerlingen en leerkrachten 
zaterdag 26 mei Musical  alle leerlingen en leerkrachten
maandag 28 mei facultatieve vrije dag alle leerlingen en leerkrachten
dinsdag 29 mei zwemmen
vergadering ouders wijk
6de, 4de en 5de leerjaar
1ste kleuter
woensdag 30 mei zwemmen
verjaardagen
3de kleuter
leerlingen lager en kleuter

Juni 2018

vrijdag 1 juni rapport dagelijks werk
bezoek kinderboerderij
EHBO
leerlingen lager
leerlingen 1ste leerjaar
5de en 6de leerjaar
zaterdag 2 juni YES! - dag 5de en 6de leerjaar
maandag 4 juni oudercontact
RC in De Leeuw
OCSG in De Leeuw
kleuter
directie
directie
dinsdag 5 juni zwemmen
oudercontact
2de, 1ste en 3de leerjaar
kleuter
woensdag 6 juni scholenveldloop Loppem leerlingen van 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
donderdag 7 juni platform directie
vrijdag 8 juni attitude rapport april-mei

leerlingen lager

zondag 10 juni vaderdag  
maandag 11 juni schoolraad directie
dag 12 juni zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
alle leerkrachten
woensdag 13 juni zwemmen
Informatieavond K.O. VL.
2de kleuter
directie
donderdag 14 juni kleuteruitstappen alle kleuters
vrijdag 15 juni start proefwerken
Voortgangsgesprek CLB
4de, 5de en 6de leerjaar
directie
maandag 18 juni start proefwerken
raad van bestuur
1ste, 2de en derde leerjaar
leden
dinsdag 19 juni zwemmen
platform
Vergadering Helpende Hand
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
leden
woensdag 20 juni vergadering Zoco SG directie
donderdag 21 juni Platform directie
vrijdag 22 juni laatste dat proefwerk
OC: laatste spel
alle leerlingen lager
leerlingen 6de leerjaar
maandag 25 juni sportdag
sportdag (in de namiddag)
alle leerlingen lager
alle kleuters
dinsdag 26 juni zwemmen
medisch schooltoezicht
6de, 4de en 5de leerjaar
selectieven
woensdag 27 juni zwemmen
eindrapport
verjaardagen + sociale opvoeding
3de kleuter
leerlingen lager
leerlingen lager en kleuter
donderdag 28 juni viering kerk
barbecue
slotapotheose
oudercontact
proclamatie
leerlingen lager
leerlingen lager
leerlingen lager
lager
leerlingen 6des
vrijdag 29 juni halve dag vrij in de namiddag
etentje
alle leerlingen
alle personeel

 

2019 EERSTE COMMUNIE OP 12 MEI