bord

Kalender 2017 - 2018

September 2017

datum activiteit deelnemers
maandag 4 september werfvergadering directie
dinsdag 5 september zwemmen
OCSG Zonnehart
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 6 september zwemmen
oudercomité
3KlA-2KlC-3KlB
leden
donderdag 7 september bijscholing juf Ingrid en juf Ines
maandag 11 september pedagogisch overleg
werfvergadering
lager
directie
dinsdag 12 september zwemmen
pedagogisch overleg
ZILL-PEK
2de, 1ste en 3de leerjaar
kleuter
directie 
woensdag 13 september Vergadering zoco scholengemeenschap directie
donderdag 14 september

startviering
bezoek missiefeest

leerlingen lager
4de, 5de en 6de leerjaar
zaterdag 16 september Missiefeest

iedereen

zondag 17 september Missiefeest

iedereen

maandag 18 september fietscontrole
werfvergadering

leerlingen lager
directie

dinsdag 19 september  zwemmen
Raad van Bestuur

6de, 4de en 5de leerjaar
leden

woensdag 20 september zwemmen
vergadering ZILL: PEK
loopcross 1: Tillegem

2KLA en 2KLB
directie
leerlingen lager

maandag 25 september ZILL: 

directie + DPB

dinsdag 26 september zwemmen

2de, 1ste en 3de leerjaar

woensdag 27 september pedagogische werkdag scholengemeenschap
loopcross 2: Koude keuken

alle leerkrachten
leerlingen lager

donderdag 28 september Platform
schoolreis

directie
leerlingen 3de leerjaar

vrijdag 29 september schoolreis
schoolreis op school
receptie scholengemeenschap: Stapsteen

1ste, 2de en 5de leerjaar
4de en 6de leerjaar
directie

 

Oktober 2017

maandag 2 oktober werfvergadering
Schoolraad
ouderavond

directie
leden
1ste leerjaar

dinsdag 3 oktober griepvaccin
zwemmen
bijscholing
oudercontact

personeel
6de, 4de en 5de leerjaar
Zoco + directie
2de tot en met 6de leerjaar

woensdag 4 oktober zwemmen
OC: ontbijt
verjaardagen
loopcross 3: Groene Meersen
oudercomité

3de kleuter
1ste, 2de en 3de leerjaar
alle leerlingen
leerlingen lager
leden

donderdag 5 oktober wandelnamiddag
saved by the bell

leerlingen lager
alle leerlingen

vrijdag 6 oktober bijscholing
bijscholing

Juf Hilde W., Juf Joke VC, Juf Els M., Juf Bieke
directie

zaterdag 7 oktober levensloop

vrijwillig

zondag 8 oktober levensloop

vrijwillig

maandag 9 oktober werfvergadering
pedagogisch overleg
Cass in Zonnehart

directie
leerkrachten kleuter
directies

dinsdag 10 oktober zwemmen
pedagogisch overleg

2de, 1ste en 3de leerjaar
leerkrachten lager

woensdag 11 oktober OC: ontbijt
loopcross 4 Ryckevelde

kleuter
lager

zaterdag 14 oktober Quiz

voor iedereen

maandag 16 oktober werfvergadering
raad van bestuur

directie
leden

dinsdag 17 oktober zwemmen
kernteam ZILL

6de, 4de en 3de leerjaar
directie

woensdag 18 oktober zwemmen
OC: ontbijt

2de kleuter
4de, 5de en 6de leerjaar

donderdag 19 oktober oudercontact

1ste leerjaar

vrijdag 20 oktober OC: boekenbeurs
bezoek boekenbeurs

leerlingen lager

zaterdag 21 oktober OC: boekenbeurs

leerlingen lager

maandag 23 oktober werfvergadering
OCSG in Zonnehart

directie
directie

dinsdag 24 oktober zwemmen
cultuurdag gemeente

2de, 1ste en 5de leerjaar
3de en 4de leerjaar

woensdag 25 oktober verjaardagen + sociale opvoeding
loopcross 5: Zevenkerken

alle leerlingen
lager

donderdag 26 oktober Platform

directie

vrijdag 29 oktober ijsschaatsen
rapport dagelijks werk

5de en 6de leerjaar
leerlingen lager

Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober t.e.m. zondag 5 november

November 2017

maandag 6 november start project 14-18
werfvergadering
pedagogisch overleg: ZILL

lager
directie
leerkrachten lager en kleuter

dinsdag 7 november zwemmen
personeelsvergadering Dorp: ZILL

2de, 1ste en 3de leerjaar
directie

woensdag 8 november Oudercomité

leden

donderdag 9 november afsluiting 14-18

leerlingen lager

vrijdag 10 november Vrije dag
Sint-Maartenzingen

alle leerlingen

zaterdag 11 november Wapenstilstand  
maandag 13 november Start week grootouders
werfvergadering
personeelsvergadering Veldegem: ZILL
alle leerlingen
directie
directie
dinsdag 14 november zwemmen
personeelsvergadering De Leeuw: ZILL 2
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 15 november zwemmen
Zorgcoördinatie scholengemeenschap
3de kleuter
directie
vrijdag 17 november attitude rapport sept-nov
grootouderfeest
leerlingen lager
leerlingen kleuter
maandag 20 november Start voorleesweek
werfvergadering
Raad van bestuur
leerlingen lager
directie
leden
dinsdag 21 november zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
donderdag 23 november Platform directie
vrijdag 24 november Voorleesmoment
schaatsen
alle leerlingen kleuter en lager
5de en 6de leerjaar
maandag 27 november werfvergadering
oudercontact
directie
kleuter
dinsdag 28 november zwemmen
oudercontact

6de, 4de en 5de leerjaar
kleuter

woensdag 29 november zwemmen
verjaardagen

2de kleuter
alle leerlingen kleuter en lager

December 2017

vrijdag 1 december  rapport dagelijks werk leerlingen lager
maandag 4 december Kernteam ZILL
werfvergadering
personeelsvergadering
CASS in Dorp
directie
directie
alle leerkrachten
directie
dinsdag 5 december zwemmen
Sint
2de, 1ste en 3de leerjaar
alle leerlingen
woensdag 6 december oudercomité leden
maandag 11 december start proefwerken
werfvergadering
4de, 5de en 6de leerjaar
directie
dinsdag 12 december start proefwerken
zwemmen
Platform
2de en 3de leerjaar
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 13 december zwemmen
soep op de stoep
korfbalinstuif
3de kleuter
leerlingen lager en kleuter
1ste en 2de leerjaar
maandag 18 december laatste dag proefwerken
werfvergadering
raad van bestuur
leerlingen lager
directie
leden
dinsdag 19 december Rapport Kerst
zwemmen
ZILL 2: De Leeuw
leerlingen lager
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
woensdag 20 december verjaardagen + sociale opvoeding
Kerstspel in 't Wit Huis
oudercontact
alle leerlingen
leerlingen lager
lager
vrijdag 22 december Kerstspel
kerstspel
Schaatsen
leerlingen kleuter
leerlingen lager
5de en 6de leerjaar

Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2016 tot en met zondag 7 januari 2017

Januari 2018

maandag 8 januari mega 6des les 1
vergadering verantwoordelijken musical
6de leerjaar
leden
dinsdag 9 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 10 januari zwemmen
oudercomité
2de kleuter
leden
donderdag 11 januari Damiaan
pedagogisch overleg
5de en 6de leerjaar
leerkrachten lager
maandag 15 januari pedagogisch overleg
Raad van bestuur
leerkrachten kleuter
leden
dinsdag 16 januari zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
vrijdag 20 januari

Nieuwjaarsreceptie

leerkrachten
dinsdag 23 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 24 januari voorleesdagen
zwemmen
alle leerlingen
3de kleuter
donderdag 25 januari  voorleesdagen
platform
oudercontact 
alle leerlingen
directie
1ste leerjaar
vrijdag 26 januari voorleesdagen
voorleesmoment
bezoek Groene Poorte
schaatsen
leerlingen lager
leerlingen lager
6A
5de en 6de leerjaar
maandag 29 januari opendeur
voorleesdagen
kleuter
alle leerlingen
dinsdag 30 januari opendeur
zwemmen
voorleesdagen
kleuter
2de, 1ste en 3de leerjaar
alle leerlingen

Februari 2018

Krokusvakantie van  zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari

donderdag 1 februari opendeur
voorleesdagen
kleuter
alle leerlingen
vrijdag 2 februari opendeur
voorleesdagen
bezoek aan Groene Poorte
kleuter
alle leerlingen
6de leerjaar B
maandag 5 februari oudercontact peuters (instap nov-jan)
dinsdag 6 februari zwemmen
kernteam ZILL
avond rond schoolrijpheid
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 7 februari zwemmen
oudercomité
2de kleuter
leden
donderdag 8 februari Platform directie
vrijdag 9 februari rapport dagelijkswerk
rommelmarkt
schaatsen
leerlingen lager
leerlingen lager
5de en 6de leerjaar

maandag 19 februari

raad van bestuur leden
dinsdag 20 februari zwemmen
pedagogisch overleg
CASS in Loppem
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten lager
directie
woensdag 21 februari zwemmen 3de kleuter
donderdag 22 februari pedagogisch overleg leerkrachten kleuter

maandag 26 februari

OCSG in Loppem directie
dinsdag 27 februari zwemmen
informatieronde K.O. Vl.
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
woensdag 28 februari verjaardagen en sociale opvoeding alle leerlingen

Maart 2018

 donderdag 1 maart 2-daagse directie
 vrijdag 2 maart 2-daagse  directie 
maandag 5 maart schoolraad leden
dinsdag 6 maart zwemmen
toneel
6de, 4de en 5de leerjaar
5de en 6de leerjaar
woensdag 7 maart

zwemmen
Zoco SG
oudercomité

2de kleuter
directie
leden
donderdag 8 maart pedagogisch overleg leerkrachten lager en kleuter
vrijdag 9 maart attitude rapport jan/feb leerlingen lager
dinsdag 13 maart zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
woensdag 14 maart pedagogische werkdag: ZILL
trefbal
alle leerkrachten
3de en 4de leerjaar
maandag 19 maart mega 6des: les 10
oudercontact
Raad van bestuur
leerlingen 6des
peuters (jan-feb)
leden
dinsdag 20 maart zwemmen
platform
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
woensdag 21 maart zwemmen 3de kleuter
donderdag 22 maart kinderboerderij leerlingen 2de leerjaar
dinsdag 27 maart  zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
woensdag 28 maart verjaardagen
rapport dagelijks werk

leerlingen kleuter en lager
leerlingen lager

donderdag 29 maart oudercontact lager en derde kleuter
vrijdag 30 maart sober maal
bowlen
leerlingen lager
leerlingen 5de en 6de leerjaar

April 2018

Paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met maandag 15 april

zondag 1 april Pasen  
maandag 2 april Paasmaandag  
maandag 16 april raad van bestuur leden
dinsdag 17 april start bosklassen
start vredesklassen
zwemmen
Kernteam ZILL
Raad van bestuur
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
2de, 1de en 3de leerjaar
directie en zoco
leden
woensdag 18 april zwemmen 2de kleuter
donderdag 19 april platform directie
vrijdag 20 april einde bosklassen
einde vredesklassen
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
dinsdag 24 april zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten
woensdag 25 april verjaardagen + sociale opvoeding leerlingen kleuter en lager
zondag 30 april schoolfeest alle leerlingen

Mei 2017

dinsdag 1 mei Feest van de arbeid Vrije dag alle leerlingen
woensdag 2 mei zwemmen
oudercomité
3de kleuter
leden
donderdag 3 mei toneel leerlingen 1ste en 2de leerjaar
maandag 7 mei pedagogisch overleg: ZILL leerkrachten lager en kleuter
dinsdag 8 mei zwemmen
conclaaf
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
woensdag 9 mei pedagogische werkdag alle leerkrachten
donderdag 10 mei Hemelvaartdag -  Vrije dag leerlingen en leerkrachten
vrijdag 12 mei Brugdag - vrije dag leerlingen en leerkrachten
zondag13 mei Moederdag
Eerste Communie

leerlingen 1ste leerjaar
maandag 14 mei  Raad van bestuur leden
dinsdag 15 mei zwemmen
algemene vergadering schoolcomité
6de, 4de en 5de leerjaar
leden
woensdag 16 mei zwemmen  2de kleuter
donderdag 17 mei scholensportdag 5de en 6de leerjaar
zondag 20 mei  Pinksteren Vormsel  leerlingen 6de leerjaar 
maandag 21 mei  Pinkstermaandag: vrije dag  leerlingen en leerkrachten
dindsdag 22 mei  zwemmen
vergadering wijkschool
2de, 1ste en 3de leerjaar
ouders peuters
donderdag 24 mei CASS in VEKBA directie
vrijdag 25 mei  Musical alle leerlingen en leerkrachten 
zaterdag 26 mei Musical  
maandag 28 mei facultatieve vrije dag lalle leerlingen en leerkrachten
dinsdag 29 mei zwemmen
vergadering ouders wijk
6de, 4de en 5de leerjaar
1ste kleuter
woensdag 30 mei zwemmen
verjaardagen
3de kleuter
leerlingen lager en kleuter

Juni 2018

vrijdag 1 juni rapport dagelijks werk leerlingen lager
zaterdag 2 juni YES! - dag 5de en 6de leerjaar
maandag 4 juni oudercontact
RC in De Leeuw
OCSG in De Leeuw
kleuter
directie
directie
dinsdag 5 juni zwemmen
oudercontact
2de, 1ste en 3de leerjaar
kleuter
woensdag 6 juni scholenveldloop Loppem leerlingen van 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
donderdag 7 juni platform directie
vrijdag 8 juni attitude rapport april-mei

leerlingen lager

zondag 10 juni vaderdag  
dinsdag 12 juni zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
alle leerkrachten
woensdag 13 juni zwemmen 2de kleuter
donderdag 14 juni kleuteruitstappen alle kleuters
vrijdag 15 juni start proefwerken
25 jaar OC
4de, 5de en 6de leerjaar
genodigden
maandag 18 juni start proefwerken
raad van bestuur
1ste, 2de en derde leerjaar
leden
dinsdag 19 juni zwemmen
platform
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
woensdag 20 juni vergadering Zoco SG directie
vrijdag 22 juni laatste dat proefwerk
OC: laatste spel
alle leerlingen lager
leerlingen 6de leerjaar
maandag 25 juni sportdag
sportdag (in de namiddag)
alle leerlingen lager
alle kleuters
dinsdag 26 juni zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 27 juni zwemmen
eindrapport
verjaardagen + sociale opvoeding
3de kleuter
leerlingen lager
leerlingen lager en kleuter
donderdag 28 juni viering kerk
barbecue
slotapotheose
oudercontact
proclamatie
leerlingen lager
leerlingen lager
leerlingen lager
lager
leerlingen 6des
vrijdag 29 juni halve dag vrij in de namiddag
etentje
alle leerlingen
alle personeel