bord

Leden

 • Benny Sevenhant - voorzitter, papa van Noa (4elj) en Lars (3de lj)
 • Ann Gorissen - secretaris, mama van Charlotte (6e lj), Floris (4e lj) en Emilie (2elj)
 • Helena Vandekerckhove - secretaris, mama van  Hendrik (6elj) en Elisabeth (3elj)
 • Sarie Buffel - penningmeester, mama van  Elias (2elj)
 • Stephanie Bocklandt, mama van Bas (2ekl)
 • Klaas Cosyns, papa van Linde (4elj) en Annelin (2elj)
 • Katrien Danneels, mama van Tanne (6elj), Thijs (5elj) en Rune (3elj)
 • Sofia De Norre, mama van Odille (6elj)
 • Lies Degroote, leerkracht lager en mama van Matteo (2ekl) (adviserend lid)
 • Frederik De Groote, papa van Vic (2ekl) en Lucas (1ekl)
 • Peter Delabie, papa van Rémi (3elj) en Aimé (3ekl)
 • Wim Demeyer, papa van Lore (5elj)
 • Frederik De Poorter, papa van Mona (4elj), Marthe (2elj) en Laure (3ekl)
 • Tine Kinsabil - kleuterjuf  (adviserend lid)
 • Maarten Loose, papa van Gilles (4elj) en Jérôme (1ekj)
 • Guy Marckx, papa van Hannah (4elj), Katrijn (1elj) en Merlijn (3ekl)
 • Els Pieraerts, mama van Hannah (5elj), Norah (3elj) en Aaron (2ekl)
 • Nina Plancke, mama van Felien (5elj)
 • Lien Sercu, mama van Juliet (2elj) en Lou (3ekl)
 • Stijn Timmerman, papa van Lotte (1elj)
 • Hans Van Poucke, papa van Marilise (4elj), Casimir (2elj) en Adeline (3ekl)
 • Evert Van Quathem, papa van Marie (3e kl)